MS-v-hokeji.sk Portal o MS v hokeji 2016

Spravodajský web oficiálneho sponzora MS v hokeji 2016

Pravidlá

Skrátené pravidlá

Názov súťaže: Hokejový kvíz

Doba konania súťaže: od 4.5 do 20.5.2012 vrátane

Organizátor súťaže: spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246 a súťaž je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Giant interactive s.r.o., so sídlom U Prašné brány 1, Praha 1, Česká republika, IČ: 27612821, DIČ: CZ27612821 zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 118896.

Účasť v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá správne odpovie minimálne na 6 otázok z 10 v hokejovom kvíze a vyplní kontaktný formulár na internetovej stránke www.mshokej2012.sk. (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Pri každej otázke je správna je vždy len jedna odpoveď. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, avšak maximálne len raz denne. Každý súťažiaci môže získať len jednu cenu. V prípade, že súťažiaci bude vylosovaný viackrát, získa cenu, ktorá prináleží k jeho prvému vylosovaniu.

Výhercovia súťaže a výhry v súťaži: Výhercov súťaže určí losovanie. Výhrami v súťaži je 25 produktových balíčkov. Balíčky obsahujú:

1 - 7. cena: Persil activ powder tabs color 32 praní + Ceresit STOP vlhkosti Micro + balíček spotrebiteľských lepidiel

8. - 15. cena: Persil activ powder tabs color 32 praní + Ceresit STOP vlhkosti Micro

16.- 25. cena: Balíček spotrebiteľských lepidiel /sekundové lepidlo Loctite Super Attak Power gel, páska Pattex Power Tape 10 m a viacúčelové lepidlo Pattex Repair Extrem/

Pre podrobné informácie o súťaži čítajte ďalej uvedené Úplné pravidlá súťaže.